โลโก้เว็บไซต์ ปิยะวัฒน์   วุฒิชัยกิจเจริญ | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 ผู้เขียน : ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ งานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564
พุธ 30 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ งานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 12:00 น. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดี ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และให้รางวัลกับบุคคลากรในสาขา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการร่วมทำงานอย่างมีความสุข สามัคคีในหมู่คณะต่อไป >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดี โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563
อังคาร 22 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

นางสาวชัญญานุช สุทธนะ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ประจำปี 2563 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเข้ารับรางวัลเรียนดีจากนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  ผู้แทนพระองค์ไปในการมอบเหรีย... >> อ่านต่อ


ตัวแทนศิษย์เก่าคณะวิชาช่างโยธาเข้าพบคณาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมเพื่อหารือโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ให้รุ่นน้อง
เสาร์ 19 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ตัวแทนศิษย์เก่าคณะวิชาช่างโยธาเข้าพบคณาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมหารือโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ให้รุ่นน้อง ณ อาคาร ยธ.4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยศิษย์เก่า 6 สล่าตีนดอย (ชมรมสล่าตี๋นดอย) เพื่อเป็นการกลับมาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับรุ่นน้องๆ ต่อไป หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณในน้ำใจของรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อรุ่นน้องอย่างต่อเนื่อง มา ณ โอกาสนี้ >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ดำเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา
พุธ 16 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ดำเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา โดยแยกกันเข้าร่วมกิจกรรมตามชั้นปี ในวันที่ 2, 9, และ 16 ธันวาคม 2563 โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนักจิตวิทยาการปรึกษา ของ มทร.ล้านนา ให้การบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่เหมาะสมกับช่วงชั้นของนักศึกษา เป็นเวลาช่วงชั้นละ 2 ชม. ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน มีนักศึกษาจำนวนมากที่ประสบกับปัญหาส่วนตัวอันส่งผลต่อสภาพจิตใจ ซึ่งมีความเข้มแข็งต่างกันไปในแต่ละคนนั้น มีผลต่อประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตทั้งด้านการเรียน การเข้าสังคม และด้านกา... >> อ่านต่อ


ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง การเตรียมตัวสู่การประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
อาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง "การเตรียมตัวสู่การประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา" ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุม ยธ.4-303 อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกอบอาชีพในสายงานวิศวกรรมโยธา คุณจิระศักดิ์  ประจักษ์วินัยบดี กรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีเนื้อหาในการบรรยายที่ม... >> อ่านต่อ


ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและมอบทุนการศึกษาแก่รุ่นน้อง ประจำปี 2563
เสาร์ 21 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและมอบทุนการศึกษาแก่รุ่นน้อง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00 - 12:00 น. ณ ห้อง ยธ.4-303 อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยปีนี้ได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมงานก่อสร้าง และประสบการณ์การทำงานวิชาชีพ" บรรยายโดยคุณจิระศักดิ์  ประจักษ์วินัยบดี กรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี... >> อ่านต่อ


ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย มอบหน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นน้อง
จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ อาคาร ยธ.4 มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ คณะตัวแทนจากชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ได้เข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิศวกรรมโยธา) มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ เพื่อมอบหน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นน้อง รวมมูลค่า 34,835 บาท ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด 19 และสร้างความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะ อันเป็นประเพณีอันดีงามที่ได้ปฏิบัติสืบต่อ... >> อ่านต่อ


สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการชีวิตดี-มีเป้าหมาย
อาทิตย์ 9 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 8-9 สิงหาคม 2563 เวลา 8:00-16:30 น. ณ อาคาร ยธ.4 มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ "ชีวิตดี มีเป้าหมาย" ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักศึกษาในเชิงวัฒนธรรม (คติธรรม) เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจำนวนกว่า 80 คน สามารถประยุกต์ใช้หลักศาสนา วัฒนธรรมอันดีกับการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณควบคู่ไปกับวัฒนาธรรมอันดี อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างความตระหน... >> อ่านต่อ


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2562
พุธ 22 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันที่  21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ประเมินจากทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในได้แก่ ผศ.ณรงค์  เฉลิมวัฒนชัย อ.นรินทร์ จิวิตัน ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล นางสาวจิรภัทร์ วงค์ทา ทั้งนี้มีตัวแทนคณาจารย์จากเขตพื้นที่เชียงใหม่ ตาก และ เชียงราย เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ ผ่านระบบ Online Meeting โดยผลการประเมินในปีนี้อยู่จะถูกใช้เป็นข้อมูลเพื่อการปรับปร... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ จัดอบรมการออกแบบโครงสร้างเหล็ก Open Web Cellular Beam & Castellated Beam
ศุกร์ 19 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต จัดอบรมการออกแบบโครงสร้างเหล็ก Open Web Cellular Beam & Castellated Beam โดยวิทยากร คุณ เอ จักรพล ทิพย์สุวรรณ วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 นี้ เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคาร โยธา 4 ชั้น 2 (ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมระยะห่างทางสังคม social distancing) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วย Cellular Beam & Castellated Beam ให้กับคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 54

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา