โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะวิชาช่างโยธา จัดกิจกรรมดำหัวอาจารย์อาวุโสประจำปี 2566 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะวิชาช่างโยธา จัดกิจกรรมดำหัวอาจารย์อาวุโสประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 เมษายน 2566 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 76 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะวิชาช่างโยธา จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 "ดำหัวรวมสล่า ๖๖ คณะวิชาช่างโยธาตีนดอย" เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ซึ่งสร้างคุณงามความดีให้ผู้คนรุ่นหลังได้นำเป็นแบบอย่างสืบไป  ในวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ อาคาร ยธ.4 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เวลา 09:00-14:00 น. 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา