โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์และนักศึกษาเข้าทำการสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่วัดสันติธรรม | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

อาจารย์และนักศึกษาเข้าทำการสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่วัดสันติธรรม

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 28 มกราคม 2566 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 41 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยวัดสันติธรรม มีความประสงค์จัดทำแผนที่แสดงแผนผังที่ตั้งวัดและอาคารเสนาสนะในวัดให้ได้มาตราส่วน ทั้งนี้แผนที่เดิมของวัดได้จัดทำไว้เป็นเวลานาน ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มเติมรวมทั้งก่อสร้างในส่วนของอาคารเสนาสนะขึ้นมาใหม่ จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากทีมอาจารย์และนักศึกษา เข้าไปทำสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ โดยได้เข้าไปทำการสำรวจในวันที่ 28 มกราคม 2566

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา