โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์และนักศึกษาช่วยจัดสถานที่งานธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 20 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

อาจารย์และนักศึกษาช่วยจัดสถานที่งานธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 20

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 37 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เนื่องด้วยชมรมสารธรรมล้านนา ซึ่งเป็นผู้จัดงานธรรมะเปลี่ยนชีวิต และงานบรรยายธรรม สืบต่อเนื่องมาโดยตลอดนั้น  จะได้จัดงานธรรมะเปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 20 ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ทางชมรมฯ ได้ขอรับการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อไปช่วยในการเตรียมงาน ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โดยในครั้งนี้มีตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมเป็นตัวแทนช่วยในกิจกรรมดังกล่าว

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา