โลโก้เว็บไซต์ Makita Thailand จัดอบรมการใช้เครื่องมืองานไม้ | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

Makita Thailand จัดอบรมการใช้เครื่องมืองานไม้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มีนาคม 2566 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 65 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยเส็ง อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (Makita Thailand) ร่วมกับ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดอบรมการใช้เครื่องมืองานไม้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังเรียนวิชา Civil Engineering Workshop ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ใต้อาคาร ยธ 4

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา