โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต เป็นตัวแทนจากหน่วยงาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมปฏิบัติภารกิจ ในตำแหน่งวิศวกรโครงสร้าง | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต เป็นตัวแทนจากหน่วยงาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมปฏิบัติภารกิจ ในตำแหน่งวิศวกรโครงสร้าง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 38 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รัฐบาลไทยเปิดปฏิบัติการ 'Thailand for Turkiye' ส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (Urban Search and Rescue) หรือทีม 'USARThailand' จำนวน 42 คน และสุนัขกู้ภัย 2 ตัว ภารกิจนี้ ผศ.ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต จากหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นตัวแทนจากหน่วยงาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมปฏิบัติภารกิจ ในตำแหน่งวิศวกรโครงสร้าง วันที่ 9 ก.พ. 66  เวลา 21:00 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) พร้อมด้วยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิชย์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และคณะ ร่วมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (Urban Search and Rescue) หรือทีม USAR Thailand สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี ภายใต้ชื่อภารกิจ “Thailand for Turkiye” ซึ่งทีม USAR Thailand มีกำหนดออกเดินทางไปยังสาธารณรัฐตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airline เที่ยวบิน TK69 เวลา 23:30 น.

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา