โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และประเมินผลวิชาการฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา ภาคเรียนที่ 3/2565 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และประเมินผลวิชาการฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา ภาคเรียนที่ 3/2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00-12:00 น. คณาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และประเมินผลวิชาการฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา ภาคเรียนที่ 3/2565 โดยในภาคเรียนนี้มีจำนวนนักศึกษาฝึกงานทั้งสิ้น 65 คน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา