โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 3/2565 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 3/2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา เดินทางออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริเวณโครงการก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด การนิเทศในภาคเรียน 3/2565 นี้มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 65 คน โดยมีกำหนดฝึกงานระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2566

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา