โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม เข้ารวมการแข็งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14
จันทร์ 7 สิงหาคม 2566

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 นักศึกษา และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมการแข็งขันทักษะวิชาการ การเเข็งขันคอนกรีตรักโลกกำลังอัดตามเป้าหมาย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธีญบุรี >> อ่านต่อ


นักศึกษา และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม เข้ารวมการแข็งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 16
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2566

วันที่ 19-21 กรกฏาคม 2566 นักศึกษา และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ เข้ารวมการแข็งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และประเมินผลวิชาการฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา ภาคเรียนที่ 3/2565
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00-12:00 น. คณาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และประเมินผลวิชาการฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา ภาคเรียนที่ 3/2565 โดยในภาคเรียนนี้มีจำนวนนักศึกษาฝึกงานทั้งสิ้น 65 คน >> อ่านต่อ


คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 3/2565
ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566

คณาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา เดินทางออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริเวณโครงการก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด การนิเทศในภาคเรียน 3/2565 นี้มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 65 คน โดยมีกำหนดฝึกงานระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2566 >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะวิชาช่างโยธา จัดกิจกรรมดำหัวอาจารย์อาวุโสประจำปี 2566
เสาร์ 29 เมษายน 2566

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะวิชาช่างโยธา จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 "ดำหัวรวมสล่า ๖๖ คณะวิชาช่างโยธาตีนดอย" เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ซึ่งสร้างคุณงามความดีให้ผู้คนรุ่นหลังได้นำเป็นแบบอย่างสืบไป  ในวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ อาคาร ยธ.4 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เวลา 09:00-14:00 น.  >> อ่านต่อ


Makita Thailand จัดอบรมการใช้เครื่องมืองานไม้
ศุกร์ 3 มีนาคม 2566

วันที่ 3 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยเส็ง อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (Makita Thailand) ร่วมกับ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดอบรมการใช้เครื่องมืองานไม้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังเรียนวิชา Civil Engineering Workshop ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ใต้อาคาร ยธ 4 >> อ่านต่อ


ดูงานและรับฟังการบรรยายหัวข้อ การตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับอาคารสาธารณะ
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการตรวจสอบงานก่อสร้าง (ENGCV 704) พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 61 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับอาคารสาธารณะ” ณ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไต จังหวัดลำพูน โดยบริษัท เค โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด >> อ่านต่อ


Civil Folksong 2566
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ ครุศาสตร์โยธา ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงดนตรี Civil Folksong 2566 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรี ในทางที่สร้างสรรค์  >> อ่านต่อ


สัมมนาการเตรียมตัวและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อก้าวสู่วิศวกรมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565
ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการการเตรียมตัวและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อก้าวสู่วิศวกรมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 24  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม ยธ.4-303 อาคารโยธา 4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณเชิงชาย  ทิพย์วีรกุล  (วุฒิวิศวกรโยธา วย.2548) ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ที่ได้เสียสละเวลาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานแก่นักศึกษารุ่นน้องๆ  แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานในวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ทั... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผเวช พันธุ์ศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 138

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา