โลโก้เว็บไซต์ บทความ | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 บทความ

ตัวแทนคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบสภาพอาคารหอธัมม์ วัดศรีเกิด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
อังคาร 24 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ตัวแทนคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ ได้แก่ อ.อัครพงษ์ เทพแก้ว และ อ.ธนา น้อยเรือน เข้าทำการตรวจสอบสภาพอาคารหอธัมม์ วัดศรีเกิด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยหอธัมม์นี้ มีรูปแบบเป็นอาคารจตุรมุข 2 ชั้น เป็นอาคารเก่ามีสภาพชำรุด เกิดรอยร้าวที่ผนังชั้นบน โดยทางวัดได้ขอความอนุเคราะห์ให้เข้าทำการตรวจสอบและประเมินแนวทางแก้ไข หลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรแล้ว จึงได้ส่งตัวแทนเข้าทำการสำรวจอาคารดังกล่าว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางในการซ่อมแซม อีกทั้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส... >> อ่านต่อ


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันที่  16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ประเมินจากทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในได้แก่ ผศ.ณรงค์  เฉลิมวัฒนชัย อ.นรินทร์ จิวิตัน ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล นางสาวจิรภัทร์ วงค์ทา ทั้งนี้มีตัวแทนคณาจารย์จากเขตพื้นที่เชียงใหม่ ตาก และ เชียงราย เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ ผ่านระบบ Online Meeting โดยผลการประเมินในปีนี้อยู่จะถูกใช้เป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลั... >> อ่านต่อ


นักศึกษาแลกเปลี่ยนกัมพูชา เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา กล่าวแสดงความยินดีและให้คำแนะนำแก่ Mr. Samchhok Tit นักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศกัมพูชา หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะเดินทางกลับประเทศกัมพูชาในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมี อาจารย์ชาคริต ชูวุฒิยากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีโอกาสนี้ด้วย ที่มา:  >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด AP OPEN HOUSE 2021 (CONTEST) : BIM EMPOWER CIVIL
อังคาร 15 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด AP OPEN HOUSE 2021 (CONTEST): BIM EMPOWER CIVIL ได้แก่ทีม "ดีเจอ๋องแอ๋ง สะบัดแผ่น" โดยมีสมาชิกผู้เข้าร่วมแข่งขันในทีมจำนวน 2 คน ได้แก่ นาย Samchhok Tit (วศ.บ.ยธ.เขตพื้นที่เชียงใหม่) และ นายรัชชานนท์ มงคลวัจน์ (วศ.บ.ยธ.เขตพื้นที่เชียงราย) ภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำของ ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต และทีมงานชมรม BIM & 3D Model RMUTL การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นโดย บริษัท เอพี (ไทยแล... >> อ่านต่อ


นักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดปริญญานิพนธ์ ปีที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฉัตรกมล ตาแดง และ นายศุภสิทธิ์ ธิสา นักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดปริญญานิพนธ์  ปีที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ในหัวข้อปริญญานิพนธ์เรื่อง  "อิทธิพลของการเติมเถ้าลอย และเอฟ จี ดี ยิปซัม ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของคอนกรีตพ่นที่ใช้เถ้าหนักเป็นมวลรวม" โดยมี อ.ดร.พิสุต รอดวินิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สมาคมคอนกรีตได้จัดโครงการประกวดปริญญานิพนธ์มาต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครง... >> อ่านต่อ


บริษัทอินฟราเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ วันที่ 8  เมษายน 2564 บริษัทอินฟราเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยคุณภูษิต ศัลกวิเศษ ผู้จัดการบริษัท ได้ให้ความอนุเคราะห์ มอบเครื่องมือช่างพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการศึกษา รวมมูลค่า 40,000 บาท ให้กับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาได้ใช้ฝึกทักษะงานช่าง ในวิชาปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาต่อไป โดยมีตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ชาคริต ชูวุฒิยากรณ์, ผศ. วรพรรณ นันทวงศ์, อ.ปิ่นแก้ว กันฟุก ผศ.ดร.ทวีชัย กาฬสินธ์ และ ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง คณาจารย์ประจำวิชาหลักสู... >> อ่านต่อ


สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และชมรมศิษย์เก่า ประชุมความคืบหน้าโครงการ Civil and Environmental Engineering Co-Working Space
พุธ 7 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13:00-14:30 น. สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และชมรมศิษย์เก่า ได้จัดประชุมความคืบหน้าโครงการ Civil and Environmental Engineering Co-Working Space เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานรายงานความคืบหน้าของโครงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและหารือแนวทางดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป ขอขอบพระคุณตัวแทนศิษย์เก่าที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก และคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ออกแบบทางสถาปัตย์ให้กับโครงการนี้ >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จำนวน 52 ราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความตระหนักรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ" ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการผู้นำความคิดเพื่อความตระหนักรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวภาพ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2564 ณ บ. ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เชียงใหม่ และ โรงแรม คุ้มภูคำ เชียงใหม่ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และคณะวิศวกรรรมศาสตร์ ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดประชุมหารือการสร้างเครือข่าย BIM Community และการใช้ Drone วางแผนงานก่อสร้าง
จันทร์ 15 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 14:00-16:00 น. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยน การสร้างเครือข่าย BIM Community และการใช้ Drone วางแผนงานก่อสร้าง Infrastructure เช่น งานถนน (งานบดอัด งานผิวทาง) ตลอดจนงานใช้โปรแกรมเพื่อนำข้อมูลจาก Drone มาสร้างแบบจำลองหรือ BI ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายวิชาการและ สร้างกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ นักเรียน นักศึกษา และชุมชนวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องต่อไป >> อ่านต่อ


ตัวแทนศิษย์เก่ามอบเครื่องมือช่างให้กับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่
อังคาร 9 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ตัวแทนศิษย์เก่าจาก ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ได้ให้ความอนุเคราะห์ มอบเครื่องมือช่างพร้อมอุปกรณ์ รวมมูลค่า 7,430 บาท ให้กับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อให้รุ่นน้องนักศึกษาได้ใช้ฝึกทักษะงานช่าง ในวิชาปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาต่อไป หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 105

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา