โลโก้เว็บไซต์ บทความ | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 บทความ

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธาหารือสร้างความร่วมมือกับ Tsuruoka College ประเทศญี่ปุ่น และ OKAYA (THATLAND) CO.,LTD
พุธ 22 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

      คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธาสร้างความร่วมมือ และประชุมหารือ เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยร่วมกับ Department of Creative Engineering, National Institute of Technology, Tsuruoka College และ OKAYA (THATLAND) CO.,LTD. โดยในวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ได้ส่งคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าทำแผนที่ด้วยภาพถ่านทางอากาศในพื้นที่ อ.แม่ระมาด จ. ตาก และ วันที่ 22 มกราคม 2563 ได้ร่วมประชุม ณ ห้อง ยธ.4-202 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่      "ด้วยทาง Tsuruoka ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ สอบสัมภาษณ์ TCAS1 ปีการศึกษา 2563
เสาร์ 18 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดสอบสัมภาษณ์ TCAS1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 9:00-16:00 น. ณ อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ มีนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 220 คน >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563
อาทิตย์ 12 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกกรมวันเด็กแห่งชาติ บริเวณลานระหว่างอาคารเรียนรวมและอาคาร ยธ.6 โดยมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก >> อ่านต่อ


ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ วุฒิวิศวกรโยธา ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ ฐานรากเสาเข็ม แก่ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ.
ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศารตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียจติจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ วุฒิวิศวกรโยธา และอดีตรองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา บรรยายในหัวข้อ การออกแบบและควบคุมงานฐานราก พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาและคณาจารย์ ณ อาคาร ยธ-4 ห้อง Slope ทั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ขอบคุณภาพจาก: Thiti Ph >> อ่านต่อ


การประชุมจัดตั้ง ชมรม BIM and 3D MODEL ครั้งที่ 1
พุธ 18 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

  วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อหารือและทำข้อตกลงในการจัดตั้งชมรม BIM and 3D MODELแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจสมัครเข้าชมรม ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม หลักสูตรวิศวกรรมโยธา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางด้านแบบจำลองสามมิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (BIM) เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียน และการทำงานในอนาคต >> อ่านต่อ


คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง วิธีการออกแบบและติดตั้งฐานรากด้วยเสาเข็มเหล็ก จากบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมฟังการบรรยาย "วิธีการออกแบบและติดตั้งฐานรากด้วยเสาเข็มเหล็ก" จากบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด พร้อมนำเสนอวิธีการติดตั้งในสนาม โดย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00-17:00 น ณ ห้องประชุมสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ขอขอบพระคุณ คุณประเสริฐ ธรรมมนุญกุล CEO บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด ที่ได้ให้เกียรติบรรยาย "วิธีการออกแบบและติดตั้งฐานรากด้วยเสาเข็มเหล็ก" พร้อมนำเสนอวิธีการติดตั้งในสนาม >> อ่านต่อ


ค่ายคุณธรรม ชินนาสมาธิ รุ่นที่ 2
จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างสมาธิแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนไปทำงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีใจตั้งมั่นใจการประกอบวิชาชีพ มีสติในการประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร และเสริมสร้างคุณลักษณ์ที่ดี ทั้งด้านระเบียบวินัย จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ โดยได้รับความอนุเคราะห์ครูสมาธิ จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 154 วัดป่าดาราภิรมย์ >> อ่านต่อ


อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ส่งต่อแผนที่ภาพนูนจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อผู้พิการทางสายตา
อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งต่อแผนที่ภาพนูนจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อผู้พิการทางสายตา (3D Map for blind)  โดยอาจารย์ ดร.ภาณุ อุทัยศรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และตัวแทนคณาจารย์หลักสูตรฯ โดยนำคณะนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบผลงานแผนที่สามมิติ ให้แก่โรงเรียนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีอาจารย์ ศิริพร วงค์รุจิไพโรจน์ ตัวแทนโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2262 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเห... >> อ่านต่อ


อาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.ยธ ช่วยจัดสถานที่เตรียมงาน ธรรมเปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 18
เสาร์ 23 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.ยธ ช่วยจัดสถานที่เตรียมงาน ธรรมเปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 18 ณ วัดสวนดอก ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 23 - 24  พ.ย 2562 ทางชมรมสารธรรมล้านนา ส่งจดหมายมาถึงหลักสูตร ขอสนับสนุน นศ.ไปช่วยจัดสถานที่เตรียมงาน ธรรมเปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 18 หลักสูตร วศ.บ.ยธ มอบหมายให้ ห้อง วศ.ยธ.ปี 1 เทียบโอนดำเนินการดังกล่าว >> อ่านต่อ


บุคลากร และนักศึกษา วศ.บ.ยธ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือจิตอาสาและลงตรวจพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และอัคคีภัย ภายในศาสนสถาน
จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

บุคลากร และนักศึกษา วศ.บ.ยธ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือจิตอาสาและลงตรวจพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และอัคคีภัย ภายในศาสนสถาน ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9:00 - 16:00  น. เนื่องด้วยมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการความร่วมมือจิตอาสา โดยมีเจตจำนงในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ และดำเนินการตรวจสอบให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย พร้อมลงตรวจพื้นที่ โดยดำเนินการตรวจดครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และอัคคีภัย ในศาสนสถาน จ.... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 64

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา