โลโก้เว็บไซต์ บทความ | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 บทความ

คณาจารย์และนักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ภาคเรียนที่ 2/2562
พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการ ศึกษาดูงาน บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ต.แม่แฝก อำเภอ สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00-16:30 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในงานด้านการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป และ คอนกรีตอัดแรง ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชา การตรวจสอบงานก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและการทำงานจริงในโอกาสต่อไป หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ บริษัท พิบูลย์คอน... >> อ่านต่อ


โครงการปรับปรุงห้องเรียน (จัดทำชั้นวางหนังสือ) โดยเน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะฝีมือของนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่
พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกันจัดทำชั้นวางหนังสือ ภายใต้การอำนวยการโครงการโดย อ.ปิ่นแก้ว กันฟุก เพื่อใช้ในการจัดเก็บหนังสือ และเล่มโครงงานปริญญานิพนธ์ ในหลักสูตรฯ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนและอาคารต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะฝีมือของนักศึกษา >> อ่านต่อ


ตัวแทนคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานโครงการพระราชทานความความเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
จันทร์ 27 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานโครงการพระราชทานความความเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมาเยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหา ณ มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ. เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับออกแบบรายละเอียดโครงสร้าง
อาทิตย์ 26 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 25 และ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ โดยการสนับสนุนบางส่วนจากชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับออกแบบรายละเอียดโครงสร้าง ให้กับอาจารย์ และนักศึกษาที่กำลังศึกษา และศิษย์เก่าที่สนใจ ณ อาคารโยธา 4 ชั้น 3 ห้อง 302 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก อ.ปิยะ พ่อธานี จาก บ.TOGETHER และ บ. REHAB (THAILAND) เป็นวิทยากรผู้สอน... >> อ่านต่อ


คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธาหารือสร้างความร่วมมือกับ Tsuruoka College ประเทศญี่ปุ่น และ OKAYA (THATLAND) CO.,LTD
พุธ 22 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

      คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธาสร้างความร่วมมือ และประชุมหารือ เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยร่วมกับ Department of Creative Engineering, National Institute of Technology, Tsuruoka College และ OKAYA (THATLAND) CO.,LTD. โดยในวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ได้ส่งคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าทำแผนที่ด้วยภาพถ่ายทางอากาศในพื้นที่ อ.แม่ระมาด จ. ตาก และ วันที่ 22 มกราคม 2563 ได้ร่วมประชุม ณ ห้อง ยธ.4-202 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่      "ด้วยทาง Tsuruoka ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ สอบสัมภาษณ์ TCAS1 ปีการศึกษา 2563
เสาร์ 18 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดสอบสัมภาษณ์ TCAS1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 9:00-16:00 น. ณ อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ มีนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 220 คน >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563
อาทิตย์ 12 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกกรมวันเด็กแห่งชาติ บริเวณลานระหว่างอาคารเรียนรวมและอาคาร ยธ.6 โดยมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก >> อ่านต่อ


ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ วุฒิวิศวกรโยธา ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ ฐานรากเสาเข็ม แก่ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ.
ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศารตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียจติจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ วุฒิวิศวกรโยธา และอดีตรองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา บรรยายในหัวข้อ การออกแบบและควบคุมงานฐานราก พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาและคณาจารย์ ณ อาคาร ยธ-4 ห้อง Slope ทั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ขอบคุณภาพจาก: Thiti Ph >> อ่านต่อ


การประชุมจัดตั้ง ชมรม BIM and 3D MODEL ครั้งที่ 1
พุธ 18 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

  วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อหารือและทำข้อตกลงในการจัดตั้งชมรม BIM and 3D MODELแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจสมัครเข้าชมรม ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม หลักสูตรวิศวกรรมโยธา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางด้านแบบจำลองสามมิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (BIM) เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียน และการทำงานในอนาคต >> อ่านต่อ


คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง วิธีการออกแบบและติดตั้งฐานรากด้วยเสาเข็มเหล็ก จากบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมฟังการบรรยาย "วิธีการออกแบบและติดตั้งฐานรากด้วยเสาเข็มเหล็ก" จากบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด พร้อมนำเสนอวิธีการติดตั้งในสนาม โดย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00-17:00 น ณ ห้องประชุมสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ขอขอบพระคุณ คุณประเสริฐ ธรรมมนุญกุล CEO บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด ที่ได้ให้เกียรติบรรยาย "วิธีการออกแบบและติดตั้งฐานรากด้วยเสาเข็มเหล็ก" พร้อมนำเสนอวิธีการติดตั้งในสนาม >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 88

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา