โลโก้เว็บไซต์ บทความ | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 บทความ

ค่ายคุณธรรม ชินนสาสมาธิ รุ่นที่ 2
จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างสมาธิแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนไปทำงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีใจตั้งมั่นใจการประกอบวิชาชีพ มีสติในการประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร และเสริมสร้างคุณลักษณ์ที่ดี ทั้งด้านระเบียบวินัย จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ โดยได้รับความอนุเคราะห์ครูสมาธิ จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 154 วัดป่าดาราภิรมย์ >> อ่านต่อ


อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ส่งต่อแผนที่ภาพนูนจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อผู้พิการทางสายตา
อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งต่อแผนที่ภาพนูนจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อผู้พิการทางสายตา (3D Map for blind)  โดยอาจารย์ ดร.ภาณุ อุทัยศรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และตัวแทนคณาจารย์หลักสูตรฯ โดยนำคณะนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบผลงานแผนที่สามมิติ ให้แก่โรงเรียนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีอาจารย์ ศิริพร วงค์รุจิไพโรจน์ ตัวแทนโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2262 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเห... >> อ่านต่อ


อาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.ยธ ช่วยจัดสถานที่เตรียมงาน ธรรมเปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 18
เสาร์ 23 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.ยธ ช่วยจัดสถานที่เตรียมงาน ธรรมเปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 18 ณ วัดสวนดอก ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 23 - 24  พ.ย 2562 ทางชมรมสารธรรมล้านนา ส่งจดหมายมาถึงหลักสูตร ขอสนับสนุน นศ.ไปช่วยจัดสถานที่เตรียมงาน ธรรมเปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 18 หลักสูตร วศ.บ.ยธ มอบหมายให้ ห้อง วศ.ยธ.ปี 1 เทียบโอนดำเนินการดังกล่าว >> อ่านต่อ


บุคลากร และนักศึกษา วศ.บ.ยธ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือจิตอาสาและลงตรวจพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และอัคคีภัย ภายในศาสนสถาน
จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

บุคลากร และนักศึกษา วศ.บ.ยธ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือจิตอาสาและลงตรวจพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และอัคคีภัย ภายในศาสนสถาน ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9:00 - 16:00  น. เนื่องด้วยมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการความร่วมมือจิตอาสา โดยมีเจตจำนงในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ และดำเนินการตรวจสอบให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย พร้อมลงตรวจพื้นที่ โดยดำเนินการตรวจดครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และอัคคีภัย ในศาสนสถาน จ.... >> อ่านต่อ


บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน “AP Internship & Co-Operative” สำหรับนิสิต - นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4
พฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ และนักศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายจาก บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการจัดทำโครงการนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน “AP Internship & Co-Operative” สำหรับนิสิต - นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00-15:00 น. ในชั่วโมง Inspection for Construction >> อ่านต่อ


หลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดสัมมนา โครงการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว และแรงลม การทบทวนความรู้เลื่อนระดับสามัญวิศวกรโยธา และการปรับปรุงแก้ไขอาคาร
อาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตร วศ.บ.ยธ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสัมมนา "โครงการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว และแรงลม การทบทวนความรู้เลื่อนระดับสามัญวิศวกรโยธา และการปรับปรุงแก้ไขอาคาร"   เมื่อ วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โดยมี รศ.ดร.อุเทน คำน่าน รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ อาคารโยธา 4 ในสัมมนาดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์ เลขาธิการสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ มอบทุน และ ปรับปรุงห้องน้ำให้รุ่นน้อง
ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ มอบทุนประจำปี 2562 และ ส่งมอบห้องน้ำให้รุ่นน้อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก รุ่นพี่ๆ ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00-12:00 น. ณ อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ หัวข้อการสัมมนาเรื่อง “เทคนิคและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 ท่าน จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 30 หน่วยงาน ทุน... >> อ่านต่อ


สภาวิศวกรตรวจรับรองปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
อังคาร 8 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา รับการตรวจเพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร ประกอบด้วย 1. ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ   2. ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์  3. รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์  4. นางสาวพิมพ์ณดา นกหรั่ง ซึ่งได้เยี่ยมชมการจัดการสอนและตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองปริญญาในการประกอบวิชา... >> อ่านต่อ


ตัวแทนคณาจารย์ หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมเป็น Speaker งาน "รักเหมาfest 2019"
ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์จาก หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมเป็น Speaker งาน "รักเหมาfest 2019" เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม) 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเล่าถึงการพัฒนานักศึกษาให้เตรียมความพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีก่อสร้างยุคใหม่ ทั้งในด้าน 3D / BIM / laser scan / UAS / point cloud นำโดย ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต, อ.ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ, อ.อัครพงษ์ เทพแก้ว, และ อ.ธนา น้อยเรือน โดยมีเนื้อหาโดยสรุปได้แก่ 1. เป้าระยะยาวในการพัฒนานักศ... >> อ่านต่อ


หลักสูตร วศ.บ.ยธ. แสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ศุกร์ 27 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตร วศ.บ.ยธ. แสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาพร ศรีภักดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 88

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา