โลโก้เว็บไซต์ บทความ | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 บทความ

หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมจัดงาน จัดกิจกรรม Open House Hands-on RMUTL 2019
พุธ 11 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

บุคลากรหลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมจัดงาน จัดกิจกรรม "Open House Hands-on RMUTL 2019"  ณ อาคาร ยธ. 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 มีการจัดการแสดงผลงานทางวิชาการมากมาย อาทิ การทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) การออกแบบอาคารด้วยระบบ 3D Model การออกแบบและวางแผนระบบขนส่งมวลชน การแก้ปัญหาด้านเทคนิคธรณี การสาธิตการใช้เครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวไ... >> อ่านต่อ


คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง (ต่อเนื่อง)
ศุกร์ 23 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2562 ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย โรงงานมักกะสัน และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  >> อ่านต่อ


คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมพิธีถ่ายรูปหมู่บัณฑิตวิศวกรรมโยธา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
เสาร์ 10 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมพิธีถ่ายรูปหมู่บัณฑิตวิศวกรรมโยธา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ในการนี้มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรวิศวกรรมโยธารวม 94 คน ทางหลักสูตรขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านในที่นี้ด้วย ... >> อ่านต่อ


หลักสูตร วศ.บ.ยธ. แสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตร วศ.บ.ยธ. แสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟองจันทร์  จิราสิต ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพร  พันธ์ท่าช้าง ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา >> อ่านต่อ


บุคลากร วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมงาน STISWB 2019
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

อ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง และ น.ส.ภาวริศ ถือคำ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา พร้อมทั้งทีมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมงาน The 11th International Conference on Science Technology and Innovation for Sustainble Well-Being (STISWB 2019) "Technology and Innovation for Future Industry" วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 - 1 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์ โดยได้ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมด้านประกันคุณภาพ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในงาน >> อ่านต่อ


คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมรับฟังประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)
พุธ 31 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมรับฟังประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ เชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา เข้าร่วมการประชุมกว่า 250 คน >> อ่านต่อ


คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 หลักสูตร วศ.บ.ยธ. เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
จันทร์ 29 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 หลักสูตร วศ.บ.ยธ. จำนวน 91 คน เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2562 ณ วัดป่าดาราภิรมณ์ อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 24 บ้านศรีศุกรี และ 154 วัดป่าดาราภิรมย์ ได้จัดสอน หลักสูตรชินนสาสมาธิ 2 สมาธิเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา และคณาจารย์ ในกิจกรรมนี้ สืบเนื่องจากวัฒนธรรมและสังคมไทย ตลอดจนระบบการศึกษาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเข้าสู่กระบวนการของ Thailand 4.0 อา... >> อ่านต่อ


คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 (RMUTCON 2019)
เสาร์ 27 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 (RMUTCON 2019) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง มีภาระกิจร่วมกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช 2548 ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เ... >> อ่านต่อ


คณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจาก บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด
ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจาก บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ในหัวข้อ "พุกฝังคอนกรีต และ วัสดุป้องกันไฟและควันลาม" ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง ยธ. 4-303 ในการนี้ทางหลักสูตร วศ.บ.ยธ ขอขอบพระคุณวิทยากราก บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่สละเวลามาบรรยายในครั้งนี้ >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จักกิจกรรมกีฬา Freshy ประจำปีการศึกษา 2562
เสาร์ 20 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จักกิจกรรมกีฬา Freshy ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วิศวกรรมโยธา (4ปี) วิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมถึงรุ่นพี่และคณาจาย์ของแต่ล่ะหลักสูตรร่วมให้กำลังใจและดูแลอย่าใกล้ชิด >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 88

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา