โลโก้เว็บไซต์ Civil Folksong 2566 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

Civil Folksong 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 59 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ ครุศาสตร์โยธา ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงดนตรี Civil Folksong 2566 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรี ในทางที่สร้างสรรค์ 


คลังรูปภาพ : Civil Folksong 2566
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา