โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2565 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

กิจกรรมเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 30 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ ครุศาสตร์โยธา ร่วมกันจัดกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ เพื่อสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม บริเวณ อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา