โลโก้เว็บไซต์ อบรมการใช้งานโปรแกรม ProtaStructure เบื้องต้น 2566 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

อบรมการใช้งานโปรแกรม ProtaStructure เบื้องต้น 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 38 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) ร่วมกับ AppliCAD Public Company Limited จัดอบรม เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม ProtaStructure เบื้องต้น”  ณ อาคาร ยธ.4 และ ยธ.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ในวันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 บรรยายโดย อ.ดร.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานแบบจำลองโครงสร้างอาคาร เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบที่ถูกต้องรวดเร็ว ตลอดจนการนำข้อมูลขาออกไปประยุกต์ใช้งาน เช่น การนำเสนอรายงานการออกแบบ การจัดทำแบบเพื่อการก่อสร้าง ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบ BIM กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ 72 คน ขอขอบคุณ AppliCAD Public Company ที่ให้ความสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้ใช้โปรแกรมสำหรับการฝึกอบรม ซึ่งความรู้ที่ผู้เข้าอบรมได้รับเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานในอนาคตต่อไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา