โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผเวช พันธุ์ศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ธนา น้อยเรือน จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผเวช  พันธุ์ศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา