โลโก้เว็บไซต์ ดูงานและรับฟังการบรรยายหัวข้อ การตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับอาคารสาธารณะ | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ดูงานและรับฟังการบรรยายหัวข้อ การตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับอาคารสาธารณะ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 47 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการตรวจสอบงานก่อสร้าง (ENGCV 704) พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 61 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับอาคารสาธารณะ” ณ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไต จังหวัดลำพูน โดยบริษัท เค โฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด





ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา