โลโก้เว็บไซต์ ดูงานและฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการอาคารขนาดใหญ่ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ดูงานและฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการอาคารขนาดใหญ่ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 35 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-17.00 น. นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการตรวจสอบงานก่อสร้าง (ENGCV 704) พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 61 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการอาคารขนาดใหญ่ (Facility Management)” ณ The Brick X @nsp อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) จากนั้นได้นำคณะดูงานเข้าเยี่ยมชมห้องอาคารงานระบบ เพื่อศึกษาการวางระบบน้ำ ระบบไฟ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ โดยนายอมรฤทธิ์ อินต๊ะ หัวหน้าทีมใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (IFU: Infrastructure&Facilities Utilization)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา