โลโก้เว็บไซต์ อุไรวรรณ   สายยะนันท์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : อุไรวรรณ สายยะนันท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมงาน
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 กพ. 2563  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มอบหมายให้ ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดี และผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ที่ปรึกษาคณบดี นำทีมนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมงาน "กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ 5.1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์" โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์นำนวัตกรรมเข้าร่วม จำนวน 5 ผลงาน คือ ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy 2020 ครั้งที่ 9
จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy 2020 ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งรายการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภทการแข่งขัน 11 ทีม รวมอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ พิษณุโลก และตาก จำนวนทั้งสิ้น 49 คน   >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรม ต้อนรับ โรงเรียนบ้านคุณแม่ เข้าศึกษาเรียนรู้ เรื่องหุ่นยนต์
พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ต้อนรับโรงเรียนบ้านคุณแม่เข้าศึกษาเรียนรู้ ด้านหุ่นยนต์ ณ อาคารแมคคาฯ มทร.ล้านนา ทั้งนี้ได้มี อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร ตัวแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับ >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการ ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
จันทร์ 27 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 -18 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการ "ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พุธ 15 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังต่อไปนี้ ๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ ๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิเทพ รมยเวศม์ ๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิฐิ แสนจิตร ๔.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ยาวุฑฒิ ๕.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์ ยุคะลัง ๖.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ปิยรังสรรค์ ๗.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์ ๘.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนนท์ นำอิน ... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ประจำปี 2562
จันทร์ 13 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความแสดงความยินดีกับวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563  ติตตามข่าวสารที่เว็ปไซด์ https://engineering.rmutl.ac.th/journal/   >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน จัดกิจกรรมทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์
พุธ 25 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 62 คณะวิศวกรรมศาสตร์น่าน จัดกิจกรรมการทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นศิริมงคลกับบุคลากรและนักศึกษา >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษ (กลุ่ม C) โครงการโควตาภายใน รอบ 1:TCAS 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ได้จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา พิเศษ (กลุ่ม C) โครงการโควตาภายในรอบ 1:TCAS1 Prortfolio ประจำปีการศึกษา 2563               คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษ (กลุ่ม C) โครงการโควตาภายใน รอบ 1:TCAS 1 Protfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ร... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2562
พุธ 4 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมวินสิ่งแวดล้อมไทย ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา เพื่อมีส่วนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น น้ำเสีย ขยะ มลพิษอากาศ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้มีบุคลากร นักศึษาและอาจารย์  เข้าร่วมกิจกรรม >> อ่านต่อ


บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยคุณจักรพันธ์ ตรีสารศรี  ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ตัวแทนบริษัท ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000  บาท  คุณสมบัติ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือนักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ประสบปัญหาครอบครัว  สาขา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 139


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา