โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์” ประจำปี 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์” ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2566 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานของอาจารย์และบุคลากร ในสังกัด เพื่อเข้ารับคัดเลือกรับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์” ประจำปี 2566 ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ที่ https://engineering.rmutl.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕6๖       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  โทร. 053-921444  ต่อ 1236


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา