โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนในโรงงาน (Wil-work Integrated Learning)  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนในโรงงาน (Wil-work Integrated Learning)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2566 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 90 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


คลังรูปภาพ : Michelin


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา