โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanyang Polytechnic (NYP) ประเทศสิงคโปร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanyang Polytechnic (NYP) ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 1374 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 27 ธันวาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanyang Polytechnic (NYP) ประเทศสิงคโปร์ คือ Mr.Lee Beng Kwang พร้อมด้วยนักศึกษา 2 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุม 

     การประชุมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนการดำเนินโครงการความร่วมมือกันสถาบันการศึกษาต่างประเทศของทั้งสองสถาบัน และหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการร่วมกันในอนาคตต่อไป


คลังรูปภาพ : NYP


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา