โลโก้เว็บไซต์ NYP | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

NYP

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanyang Polytechnic (NYP) ประเทศสิงคโปร์
     วันที่ 27 ธันวาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanyang Polytechnic (NYP) ประเทศสิงคโปร์ คือ Mr.Lee Beng Kwang พร้อมด้วยนักศึกษา 2 ราย โด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา