โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นความเป็นสิริมงคลฯ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นความเป็นสิริมงคลฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น. สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
     ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 บริเวณชั้น 1 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรคณะวิศวกรรมมศาสตร์  นักศึกษาคณะวิศวกรรมมศาสตร์ และ นักศึกษาคณะต่างๆ  มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้
     สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ จัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นความเป็นสิริมงคล
     ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา