โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-04 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-01-04

นักศึกษาวิศวกรรมโยธาฯ เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี
ศุกร์ 4 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

นายธีระพงษ์ พุทธิมา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยทางด้านวิศวกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร  ประจำปี 2561 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเหรียญรางวัลเหรียญดี แก่นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับเหรียญรางวัล ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง... >> อ่านต่อ


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Talant Mobility ของหน่วยร่วมดำเนินงาน
ศุกร์ 4 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่่อวันที่ 3  มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Talant Mobility ของหน่วยร่วมดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารอำนวนการ มทร.ล้านนา โดยตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมรับฟังรายงานดังกล่าว >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นความเป็นสิริมงคลฯ
ศุกร์ 4 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น. สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา