โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Talant Mobility ของหน่วยร่วมดำเนินงาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Talant Mobility ของหน่วยร่วมดำเนินงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มกราคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1183 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่่อวันที่ 3  มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Talant Mobility ของหน่วยร่วมดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารอำนวนการ มทร.ล้านนา โดยตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมรับฟังรายงานดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา