โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมจัดนิทรรศการ Harris Institute Open House : STEM for TVET | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมจัดนิทรรศการ Harris Institute Open House : STEM for TVET

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 สิงหาคม 2559 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการ Harris Institute Open House : STEM for TVET ในระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตาจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดนิทรรศการเป็นการนำผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะยังเป็นการสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา