โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีการปรับปรุง/เสริมสมรรถนะด้านวิศวกรรมโครงสร้างเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว ณ Kunming University of Science and Technology  KUST | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีการปรับปรุง/เสริมสมรรถนะด้านวิศวกรรมโครงสร้างเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว ณ Kunming University of Science and Technology KUST

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 สิงหาคม 2559 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1250 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  พิพิธสมบัติ  รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ได้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีการปรับปรุง/เสริมสมรรถนะด้านวิศวกรรมโครงสร้างเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว ณ Kunming University of Science and Technology   สาธารณรัฐประชาชน ในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 1. ร่วม Workshop on Structure Design ร่วมกับนักศึกษา ป ตรี ป โท และเอก ของ KUST โดยจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฟังการนำเสนอ Projects 8 ชิ้น ของ KUST 5 ชิ้น ส่วน ของ RMUTL มี 3 ชิ้น เกี่ยวกับ เหตุการณ์ Earthquake 6.3 M at Chiangrai in 2016 และ อีก 2 เรื่อง เกี่ยวกับ Seismic Behavior ของกลุ่มนักศึกษาโยธา ป ตรี ล้านนา 2. Visit Construction Sites Part 1 and Discussion after site visit 3. Laboratory Visit: a shake table test demonstration, a static test demonstration and mechanical engineering labs 4. Training on Seismic Design and SAP 2000 FE E. Visit Construction Sites Part 2 and discussion after site visit. และ 5. Our students and teachers will also have a chance to visit a beauty of Kunming before coming back home. โครงการนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง RMUTL และ KUST


คลังรูปภาพ : KUST


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา