โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-16 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-08-16

เครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้ฯ รับบทความดีเด่น The Best Paper Award
อังคาร 16 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

เครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้ฯ รับบทความดีเด่น “The Best Paper Award” งาน The 8th ECTI-CARD 2016 >> อ่านต่อ



คณะวิศวกรรมจัดนิทรรศการ Harris Institute Open House : STEM for TVET
อังคาร 16 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการ Harris Institute Open House : STEM for TVET ในระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตาจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดนิทรรศการเป็นการนำผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะยังเป็นการสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา