โลโก้เว็บไซต์ stem ปรินส์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

stem ปรินส์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมจัดนิทรรศการ Harris Institute Open House : STEM for TVET
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการ Harris Institute Open House : STEM for TVET ในระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ซึ่งได้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา