โลโก้เว็บไซต์ มหกรรมรักน้อง No-S,No-L | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหกรรมรักน้อง No-S,No-L

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 3521 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ 

ร่วมกันจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด มหกรรมรักน้อง No-S,No-L(ไม่สูบและไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล) ครั้งที่ 8 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนเป็นการแนะนำสถานที่ สิ่งอำนวยนวยความสะดวกด้านต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้นักศึกษา

 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

ปีนี้โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 2,800 คน และมีนักศึกษาที่สมัครร่วมงาน 800 คน โดยมี ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ

เป็นประธานในการเปิดพิธี และ ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากกองพัฒนานักศึกษา  ได้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

รูปภาพจาก ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา