โลโก้เว็บไซต์ 2022-09-26 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-09-26

(ร่าง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีดิจิทัล ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 26 กันยายน 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีดิจิทัล ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 37,600,000.00 บาท (สามสิบเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้           - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีดิจิตอล ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเ... >> อ่านต่อ


ร่วมส่งใจเชียร์นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เชียงใหม่ ในการแข่งขันทางวิชาการ "The Future Civil Engineers" academic contest"
จันทร์ 26 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

ร่วมส่งใจเชียร์นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการแข่งขันทางวิชาการ "The Future Civil Engineers" academic contest" เนื่องในโอกาส The 60th Anniversary of HCMUTE ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโฮจิมินห์ซิตี้และการศึกษา ประเทศเวียดนาม >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา และปรับแต่งระบบ Platform การบริหารจัดการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
จันทร์ 26 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารและทีมงาน เดินทางไปยังบริษัท ดับบลิว พี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและปรับแต่งระบบ Platform การบริหารจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ร่วมกับบริษัท ดับบลิว พี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิทยา พลเพชร Managing Director W.P.P ENGINEERING COMPANY LIMITED กล่... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการตอกโลหะลายฉลุ (ปานซอย)
จันทร์ 26 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการตอกโลหะลายฉลุ (ปานซอย) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565  ณ วัดสุวรรณคีรีมงคล ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์  บางพาน ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เข้าใจถึงศิลปหัตถกรรมล้านนา และสนับสนุนกิจการรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา และสืบสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกรอบการดำเนินงานและแนวทางความร่วมมือในด้านงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
จันทร์ 26 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เพื่อแสดงกรอบการดำเนินงานและแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน โดยตั้งปณิธานอย่างมุ่งมั่น เพื่อพัฒนางานเชิงวิชาการเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมยกระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม NBTC Career Days 2022
จันทร์ 26 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรม NBTC Career Days  2022  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ณ ห้องประชุมบัวระวง มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้ทำความรู้จักองค์กรต่างๆ มากยิ่งขึ้น ช่วยให้นักศึกษาได้ค้นหางานที่ใช่ และตอบโจทย์แก่นักศึกษาทุกคน เปิดโอกาสได้ทำความรู้จักกับ สำนักงานื กสทช มากยิ่งขึ้น  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา