โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการตอกโลหะลายฉลุ (ปานซอย)  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการตอกโลหะลายฉลุ (ปานซอย)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กันยายน 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 42 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการตอกโลหะลายฉลุ (ปานซอย) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565  ณ วัดสุวรรณคีรีมงคล ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์  บางพาน ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เข้าใจถึงศิลปหัตถกรรมล้านนา และสนับสนุนกิจการรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา และสืบสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา