โลโก้เว็บไซต์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการตอกโลหะลายฉลุ (ปานซอย) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการตอกโลหะลายฉลุ (ปานซอย)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการตอกโลหะลายฉลุ (ปานซอย)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการตอกโลหะลายฉลุ (ปานซอย) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565  ณ วัดสุวรรณคีรีมงคล ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา