โลโก้เว็บไซต์ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

(MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกรอบการดำเนินงานและแนวทางความร่วมมือในด้านงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา