โลโก้เว็บไซต์ การพัฒนา Platform และการบริหารจัดการศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การพัฒนา Platform และการบริหารจัดการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา และปรับแต่งระบบ Platform การบริหารจัดการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารและทีมงาน เดินทางไปยังบริษัท ดับบลิว พี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อจัดการประชุมสัมมนาเชิง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา