โลโก้เว็บไซต์ ร่วมส่งใจเชียร์นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เชียงใหม่ ในการแข่งขันทางวิชาการ

ร่วมส่งใจเชียร์นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เชียงใหม่ ในการแข่งขันทางวิชาการ "The Future Civil Engineers" academic contest"

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กันยายน 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ร่วมส่งใจเชียร์นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการแข่งขันทางวิชาการ "The Future Civil Engineers" academic contest" เนื่องในโอกาส The 60th Anniversary of HCMUTE ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโฮจิมินห์ซิตี้และการศึกษา ประเทศเวียดนาม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา