โลโก้เว็บไซต์ 2022-03-07 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-03-07

คณะวิศวกรรมกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการการพัฒนา Mobile Learning Application บนพื้นฐานแนวคิด Connectivism ให้กับอาจารย์ในกลุ่มโรงเรียนอำเภอพร้าว
จันทร์ 7 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการการพัฒนา Mobile Learning Application บนพื้นฐานแนวคิด Connectivism ณ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ โดยการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการพัฒนาสื่อการสอน Mobile learning applications  ที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้เกิดประโยชน์ โดยเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการเดิมในลักษณะของการถอดบทเรียนเน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงาน 5 มีนาคม วันนักข่าว (รวมพลคนทำข่าว 65) วันที่ 5 มี.ค. 2565
จันทร์ 7 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 5 มีนาคม 2565 สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ , สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน และสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ได้จัดงาน 5 มีนาคม วันนักข่าว "รวมพลคนทำข่าว 65" ณ ทุ่งเศรษฐีรีสอร์ท อ.เมือง จ.น่าน            การจัดงานครั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้มอบโล่เกียรติคุณแด่มหาวิทยาลัยฯ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมของสื่อมวลชนเป็นอย่างดี โดยนายอภิเดช กรรณิกา ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยอธิการบดี ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน รับมอบอุปกรณ์ไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จากผศ.ชัชชัย ดีสุหล้า และคุณวรรณาภรณ์ เจริญสวัสดิ์ วันที่ 28 ก.พ. 2565
จันทร์ 7 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ดร.วิโรจน์  มงคลเทพ ได้ผู้รับมอบอุปกรณ์ไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยฯ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  ดีสุหล้า  และคุณวรรณาภรณ์ เจริญสวัสดิ์           มหาวิทยาลัยฯจะนำอุปกรณ์ไปติดตั้งจุดที่ยังไม่เพียงพอและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และขอขอบพระคุณมา ณ ท... >> อ่านต่อ


หมวดงานวิชาการ
จันทร์ 7 มีนาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานตารางสอน-ตารางสอบ    ปีการศึกษา 2-2564 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/03/20220307114646_32127.rar >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา