โลโก้เว็บไซต์ หมวดงานวิชาการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมวดงานวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มีนาคม 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1076 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานตารางสอน-ตารางสอบ 

  ปีการศึกษา 2-2564 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/03/20220307114646_32127.rar


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา