โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงาน 5 มีนาคม วันนักข่าว (รวมพลคนทำข่าว 65) วันที่ 5 มี.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงาน 5 มีนาคม วันนักข่าว (รวมพลคนทำข่าว 65) วันที่ 5 มี.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มีนาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1915 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 5 มีนาคม 2565 สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ , สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน และสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ได้จัดงาน 5 มีนาคม วันนักข่าว "รวมพลคนทำข่าว 65" ณ ทุ่งเศรษฐีรีสอร์ท อ.เมือง จ.น่าน 

          การจัดงานครั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้มอบโล่เกียรติคุณแด่มหาวิทยาลัยฯ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมของสื่อมวลชนเป็นอย่างดี โดยนายอภิเดช กรรณิกา ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานและรับมอบโล่ดังกล่าว

******************************************

ภาพ : อภิเดช งานกิจการนักศึกษา
ข่าว : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงาน 5 มีนาคม วันนักข่าว "รวมพลคนทำข่าว 65"ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา