โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-08 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-07-08

คณะวิศกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง สพม.34
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามความบันทึกข้อตกลงระหว่ามหาวิทยาลัยฯ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ว่าด้วยเรื่องการเตียมรายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Credit-based Upper Secondary Schools โดยมีนายสิทธชัย  มูลเขียน ผู้อำนวยการ สพม.34 พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัดกว่า 19 โรงเรียนร่วมลงนาม ณ โรมแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยบันทึกข้อตกลงระหว่างม... >> อ่านต่อ


RUN FRONT HOME 2019
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา จัดทำโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (วิ่งแถวบ้าน) ไม่จำกัดพื้นที่ในการวิ่งออกกำลังกาย โดยกำหนดให้เป็นการวิ่งเก็บระยะ จำนวน 20 กิโลเมตร ในระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2562 **กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม** (ฟรีค่าสมัคร) ขอรับสมัครเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่เท่านั้น 1. นักวิ่งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 2. นักวิ่งต้องวิ่งให้ครบจำนวน 20 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 10 วัน คือวันที่ 1-10 สิงหาคม 2562 3. นั... >> อ่านต่อตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุม TVET รายงานผลการดำเนินงานร่วม10 สถาบัน
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด และ ดร.ปริดา จิ๋วปัญญา เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุม “The 3rd TVET – Campus Committee Meeting” เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและกิจกรรม รวมถึงแผนการพัฒนาส่งเสริมทักษะทางด้านอาขีพร่วมกัน ระหว่างสถาบันเครือข่ายการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ (TVET) ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 10 สถาบัน ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูซ จังหวัดชลบุ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา