โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุม TVET รายงานผลการดำเนินงานร่วม10 สถาบัน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุม TVET รายงานผลการดำเนินงานร่วม10 สถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1028 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด และ ดร.ปริดา จิ๋วปัญญา เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุม “The 3rd TVET – Campus Committee Meeting” เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและกิจกรรม รวมถึงแผนการพัฒนาส่งเสริมทักษะทางด้านอาขีพร่วมกัน ระหว่างสถาบันเครือข่ายการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ (TVET) ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 10 สถาบัน ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูซ จังหวัดชลบุรี


คลังรูปภาพ : TVET


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา