โลโก้เว็บไซต์ RUN FRONT HOME 2019 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RUN FRONT HOME 2019

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 6548 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา จัดทำโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (วิ่งแถวบ้าน) ไม่จำกัดพื้นที่ในการวิ่งออกกำลังกาย โดยกำหนดให้เป็นการวิ่งเก็บระยะ จำนวน 20 กิโลเมตร ในระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2562

**กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม** (ฟรีค่าสมัคร) ขอรับสมัครเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่เท่านั้น
1. นักวิ่งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. นักวิ่งต้องวิ่งให้ครบจำนวน 20 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 10 วัน คือวันที่ 1-10 สิงหาคม 2562
3. นักวิ่งจับระยะด้วยนาฬิกาหรือแอพมือถือ แคปเจอร์หน้าจอเมื่อวิ่งเสร็จ
4. นักวิ่งรับเหรียญพร้อมกันวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ลานต้นสัก หน้าอาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา เชียงใหม่
5. ในวันรับเหรียญนักวิ่งต้องแสดงหลักฐานข้อมูลการวิ่งแก่เจ้าหน้าที่
6. รับจำนวนจำกัดเพียง 400 คนเท่านั้น
7. จำกัด 1 คน ต่อ 1 เหรียญเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 หรือโทร. 053921444 ต่อ 1361 หรือ Facebook : งานส่งเสริมสุขภาพ มทร.

***หมายเหตุ** เนื่องจากโครงการเป็นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ


ที่มา : RUN FRONT HOME 2019

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา