โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-30 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-01-30

นักศึกษาเครื่องกล มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมจิตอาสาบูรณาการความรู้จากการเรียนสู่การปฏิบัติจริง มุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ให้น้องๆนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลดีขึ้น
พุธ 30 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "วิศวะอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 (ย้อนหลัง)"  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านสะมอจาล่าง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2562 เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคบริเวณศูนย์การเรียนรู้ฯและชุมชนโดยรอบ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลกับชุมชนตลอดจนสร้างกระบวนการบริหารจัดการทำงานร่วมกันของนักศึกษา และนำทักษะความรู้ทางด้านวิชาช่างไปประยุกใช้งานในเช... >> อ่านต่อ


รัฐบาลตุรกีมอบทุน Turkey Scholarships ประจำปี 2019
พุธ 30 มกราคม 2562 / ข่าวทุน/วิจัย

     สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องรัฐบาลตุรกีประสงค์จะมอบทุน Turkey Scholarships ประจำปี 2019 ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อไปศึกษาต่อในระดั... >> อ่านต่อ


การประชุมหารือแนวทางการรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
พุธ 30 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันทึ่ 29 มกราคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมหารือแนวทางการรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมี รศ.ธีระศุกดิ์ อุรัจจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์สมเกียรติ วงศ์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณบดี รองคณบดี อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องจากทุกคณะ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมมุข อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา