โลโก้เว็บไซต์ รัฐบาลตุรกีมอบทุน Turkey Scholarships ประจำปี 2019  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รัฐบาลตุรกีมอบทุน Turkey Scholarships ประจำปี 2019

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 2217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องรัฐบาลตุรกีประสงค์จะมอบทุน Turkey Scholarships ประจำปี 2019 ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในประเทศตุรกี โดยรัฐบาลตุรกีจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับทุน และจัดสรรที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษาตุรกี ให้แก่ผู้ได้รับทุนในทุกระดับการศึกษา

     ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนจะต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาตุรกีในระดับ C 1 ขึ้นไป ไม่เช่นนั้น ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมภาษาตุรกี เป็นระยะเวลา 1 ปี และต้องสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาตุรกี ให้ผ่านระดับ C 1 เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรเตรียมภาษา

     ทุนนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้ที่สนใจสมัคร จะต้องดำเนินการสมัครออนไลน์เท่านั้น ทางเว็บไซต์ https://www.turkiyeburslari.gov.tr/ และจะมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2562


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา