โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมของดีมีโชว์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมของดีมีโชว์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย ชัชวาล สิงคะลิง จำนวนผู้เข้าชม 324 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมของดีมีโชว์ ในงาน “สิงห์สร้างค่าย  ค่ายสร้างคน สัญจร ปี 2”จัดขึ้นในวันที่  20  เมษายน  2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชมรมค่ายอาสา ของมหาวิทยาลัยต่างในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการออกค่ายอาสา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา