โลโก้เว็บไซต์ ทุนศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554-2555 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554-2555

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 เมษายน 2559 โดย ชัชวาล สิงคะลิง จำนวนผู้เข้าชม 287 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สถาบันเทคโนโลยีอินเดีย วิทยาเขตเมืองรัวคี รัฐอุตตรขัณฑ์ ประชาสัมพัน์หลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554 – 2555 เชิญชวนนักศึกษาไทยไปศึกษาในประเทศอินเดีย ในสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำและทะเลสาบ (Master of Technology Programme in Environment Management of Rivers & Lakes - EMRL) และสาขาระบบพลังงานน้ำทางเลือก (Master of Technology Programme in Alternate Hydro Energy Systems) ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครโดยตรงได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา