โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานสืบสานประเพณี สระเกล้าดำหัว | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานสืบสานประเพณี สระเกล้าดำหัว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย ชัชวาล สิงคะลิง จำนวนผู้เข้าชม 391 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานสืบสานประเพณี สระเกล้าดำหัว 

            เมื่อวันที่ 27  เมษายน  2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดงานสืบสานประเพณี สระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโสและคณบดี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาตารเรียนรวม ซึ่งมีอาจารย์ ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิญาณ  สิทธิเวทย์  ร่วมให้พรแก่ผู้ที่ม่ร่วมงาน 


24


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา