โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างฝายรวมดวงใจเฉลิมฉลองเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างฝายรวมดวงใจเฉลิมฉลองเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย ชัชวาล สิงคะลิง จำนวนผู้เข้าชม 286 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เมื่อวันที่ ๒- ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษร่วมกับคณาจารย์

เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑๕๘ คน ร่วมกับทีมงานจากส่วนจัดการต้นน้ำ จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย เทศบาลตำบลสุเทพ และเทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ขึ้นไปขุดลอกฝายและซ่อมแซม

จำนวน ๖ ฝาย และสร้างฝายต้นน้ำจำนวน ๓๘ ฝาย ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย เพื่อเพิ่มความชุมชื่นและฟื้นฟู

สภาพผืนป่าดอยสุเทพ

web 3web 2web4web6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา